En gudstjänst är en stund då man samlas för att sjunga, be och lyssna på en predikan där man lär sig mer om Bibeln. Gudstjänsten är oftast på söndagar kl 11. En gudstjänst kan se ut på olika sätt, med varierande musikstil, ibland dans och drama/teater. Barnen brukar vara med i början på gudstjänsten och sedan gå och ha söndagsskola då de får pyssla, leka och arbeta med bibelberättelser på ett enklare sätt. När det är familjegudstjänst är barnen med hela gudstjänsten och medverkar på olika sätt med sång, dans, teater och bön. Under gudstjänsten samlas kollekt in, då man har möjlighet att ge pengar till det arbete som sker i kyrkan eller till projekt som församlingen stöttar i andra länder. Efter gudstjänsten brukar alla fika tillsammans. Syftet med gudstjänsten är att möta Gud och andra människor och få glädje och kraft att klara av vardagslivet och att nå nya människor med evangeliet – budskapet om Jesus.

Equmeniakyrkan har fyra ledord för gudstjänsten – samling, ordet, delande och sändning.