Gudstjänster med 8 deltagare

Söndag 18 april har vi två nattvardsgudstjänster med max 8 deltagare på varje
Kl 10.00 och 11.00 Tema: Herren är min herde
Medverkande Bodil Eriksson och fam Svensson
Föranmälan genom sms till Bodil 070-714 79 89