Första söndagen i fastan | Prövningens stund | Bodil Eriksson