Ekumenisk bönevecka

Måndag 25/1 18:30
Bönesamling via Google Meet
Anna-Karin leder mötet
Länk till måndagens möte: https://meet.google.com/dwo-yrte-hdc

Onsdag 27/1 18:30
Bönesamling via Google Meet
Bodil leder mötet
Länk till onsdagens möte: https://meet.google.com/stb-majx-byr

Fredag 29/1 18:30
Bönesamling via Google Meet
Jeanette leder mötet
Länk till fredagens möte: https://meet.google.com/uqq-wqvx-fsf

Söndag 31/1 18:00 Avslutningsgudstjänst
Böneveckan avslutas med en livesänd ekumenisk gudstjänst från Pingskyrkan i Sundsvall.
Länk till avslutningsgudstjänsten: https://www.youtube.com/watch?v=oUPgdG0PK2Y&feature=youtu.be