Simon Johansson

Här finns länken till Simon Johanssons berättelse och tankar kring evangelisation. Här hittar du även hans power point. Vill du se fler av Simons predikningar, gå in på hans kanal på Youtube – ”Simon Johansson”. Där hittar du bl a hans predikan från Bethel på temat ”Jesus – Vem är det?”.