Sommarcafé i Vigge kapell
Välkommen att fika gott i vacker miljö,
till förmån för vårt missionsarbete i Kongo och Thailand.

Stängt för säsongen!