Vi söker pastor och föreståndare på minst 50 % från 1 september 2017

Equmeniakyrkan Bethel Stöde är en livskraftig församling som präglas av glädje och mångfald. Ända
sedan församlingen grundades 1856 har det funnits ett starkt engagemang för barn, sång och musik
och mission. Församlingen har alltid betytt mycket för människorna i hela bygden. Skolans
julavslutningar äger rum i Bethel. Stöde IF:s flicklag har stort luciafirande varje år. Konserter och
musikprogram når många människor som annars inte kommer till kyrkan. Ett omfattande arbete med
asylsökande har lett till att Bethel blivit en mångkulturell församling där människor från alla länder
och bakgrunder känner sig hemma. Församlingen stöttar människor som vill lämna ett liv i missbruk.
Några har blivit drogfria och är idag aktiva medlemmar i församlingen. Bethel är en viktig del av
kommunens trygghetsgrupp, som arbetar brottsförebyggande och finns med i skolans krisgrupp.
Församlingen har alltid haft ett rikt musikliv med blandade musikstilar. Ett generationsskifte pågår
för närvarande. Några grupper har avslutats, medan nya grupper växer fram och glädjen att sjunga
och spela lever vidare. Konserter i Bethel är populära och välbesökta. Flera välkända artister har
sjungit tillsammans med grupperna i församlingen.

Det ekumeniska samarbetet med Stöde Församling fungerar väl. Kyrkorna har flera gemensamma
gudstjänster per år och gemensamma avslutningar för barn och ungdomsverksamheterna.
Stöde är en vacker plats belägen i Ljungandalen, 35 minuters bilfärd väster om Sundsvall. Orten har
3000 invånare. Här finns en f-9 skola med gott rykte, dit många kommer på studiebesök för att se it-
användningen i undervisningen. Stöde har väl fungerande äldreomsorg. Det finns ett nyrenoverat
badhus med gym och fritidsgård, en välsorterad matbutik, vårdcentral och många småföretag. Det är
kö för att få lägenhet och är ett stort sug efter de hus som är till salu. Både skolan och förskolan
behöver bygga ut sina lokaler för att rymma större barnkullar. Här finns ett rikt föreningsliv och
många möjligheter att utveckla olika fritidsintressen. Närheten till Sundsvall gör att man lätt kan ta
del av stadens utbud och arbetsmarknad.

Nu står församlingen inför en ny utvecklingsfas och arbetar aktivt med församlingsutveckling
tillsammans med handledare från Equmeniakyrkans Region Mitt. Vår nuvarande pastor avslutar sin
tjänst 1 september och därför söker vi en ny pastor som vill vara med och söka Guds kallelse för
församlingen och vara en lagledare för våra ideella ledare och leda oss in i framtidens utmaningar
och möjligheter. Församlingen har 72 medlemmar och ca 280 betjänade personer.

Är du intresserad av tjänsten?
Kontakta ordförande Lennart Svensson 070-585 40 93 eller lennart@sockenbolaget.nu