contact

Equmeniakyrkan Bethel Stöde
Uslandsvägen 10
864 41 Stöde
info@bethel.se
Bg 479-2230
Swish 123 288 45 59

Pastor:
Bodil Eriksson
070-714 79 89
pastorn@bethel.se

Ordförande:
Lennart Svensson
070-585 40 93
lennart@bethel.se

Vice Församlingsföreståndare:
Margaretha Lundgren
0691-102 45
ingridmargaretha.lundgren@gmail.com

Kassör:
Sven Sjölén
070-658 60 13
sven.sjolen@telia.com

Blomsterfonden:
Det är en fond dit man kan ge pengar i stället för att ge blommor vid en begravning.
Pengarna går till församlingens arbete och till att sköta om fastigheten.
Om man vill specificera vilket område pengarna ska gå till går det bra.
Annars används de där de bäst behövs.
Givarens namn och eventuellt önskade minnesord skrivs ut
på ett fint minnesblad som lämnas till de närmast anhöriga vid begravningen.
Anmälan till blomsterfonden:
Barbro Svensson 070-607 53 36
Bg 479-2230

Söndagsklubben:
Jeanette Eriksson
070-171 61 16
sorvigge@hotmail.com

Webmaster:
Peter Eriksson
070-244 63 65
webmaster@bethel.se