DSC_6061Under gudstjänsterna samlas församlingen för att tillbe Gud, sjunga tillsammans, be och få undervisning utifrån Bibeln.
Syftet är att lära känna Jesus bättre, att bli uppbyggd och att mogna som människa.
Under en gudstjänst har man möjlighet att vila från vardagens bestyr och att lämna över sina bekymmer till Gud.
I en gemenskap med andra människor som tror försöker vi att hjälpa och stötta varandra
när livet är svårt och att glädjas tillsammans över stora och små händelser.
Hit kan var och en komma med sin andliga längtan och förvänta sig att få ett personligt möte med Gud.

projektkorenapril2015