Fira första Advent i Bethel!

Söndag 28 november 11.00 Gudstjänst
Sångarna sjunger in Adventstiden. Bodil Eriksson predikar.
Var med och sjung de klassiska adventssångerna!
Fika efter gudstjänsten