Bibelsamtal på Knutsgården

Onsdagar 24 november och 8 december 11.00-12.00

En samling i Lilla Rummet på Knutsgården med Bibelsamtal, andakt och fika
Alla äldre som är intresserade är välkomna att delta