Bethel stänger och blir digitalt

På grund av regeringens nya coronaregler stänger Bethel för alla gruppaktiviteter fram till jul

Gudstjänster och bibelstudier kommer att läggas ut på hemsidan

Vill du ha någon att prata med?

Kontakta Pastor Bodil Eriksson 070-714 79 89