Digitala gudstjänster

På grund av regeringens nya coronaregler erbjuder Bethel digitala gudstjänster och bönesamlingar

Gudstjänster och bibelstudier kommer att läggas ut på hemsidan

Vill du ha någon att prata med?

Kontakta Pastor Bodil Eriksson 070-714 79 89