Burma flyktingläger

Kongo halsovard

Vi stöder två av  Equmeniakyrkans internationella missionsprojekt; ett flyktingläger i Burma samt övergripande hälso och sjukvårdsarbete i Kongo Kinshasa. Insamlingarna sker genom sommarcafé i Vigge, kollekter på missionsgudstjänster, serveringar och Afternoon Tea. Mer information om projekten kan du hitta här och här

Vårt insamlingsmål för 2018 är 30 000 kr.
Vill du hjälpa till? BG 479-2230
Skriv Mission Burma eller Mission Kongo