Sommarcafé i Vigge kapell
Välkommen att fika gott i vacker miljö,
till förmån för vårt missionsarbete i Kongo och Thailand.

Öppettider:

Vigge café har stängt för säsongen